Geschiedenis

Al sinds het eind van de jaren ’70 was er in Anderlecht sprake van een (Franstalige) Steinerschool, uiteindelijk werd er in 1987 een tweetalige school opgestart op onze huidige terreinen. Tweetalige projecten bleken echter onmogelijk te subsidiëren en in 1994 werd de school een Nederlandstalige gesubsidieerde school. Sindsdien kende de school een onophoudelijke gestage groei. Het kleine schooltje met één peuterklasje is uitgegroeid tot één van de grootste Steiner-basisscholen van Vlaanderen.

Bij al deze initiatieven speelden ouders een centrale rol. Zij waren de oprichters van de school en hebben er mede voor gezorgd dat de school is geworden tot wat ze nu is.

Maar het verhaal stopt hier echter nog niet, samen kijken we naar de toekomst en zullen we binnenkort getuige mogen zijn van de nieuwbouw!

^Top