Jaarfeesten

Jaarfeesten

Gedurende het schooljaar vieren wij verschillende jaarfeesten. De feesten bieden de mogelijkheid aan de leerlingen om de seizoenen op spirituele wijze te ervaren en zorgen daardoor voor verbondenheid met het jaarritme. Vooral in de kleuterschool en de lagere school leven de kinderen toe naar deze feesten door het zingen van liedjes, luisteren naar verhalen, arbeidsspelen, het verzamelen van materiaal uit de natuur en het maken van knutselwerkjes.

Sommige feesten vieren we samen met de ouders en wordt er van ouders hulp gevraagd. Dit is meestal in de vorm van helpen bij het klaar zetten van de klassen en opruimen na afloop. Voor sommige feesten vragen wij aan ouders om eten mee te geven; soep, brood, salades of desserts.

Ieder schooljaar worden de jaarfeesten vastgelegd in de jaarkalender. Hieronder vindt u de officiële datum van het jaarfeest en per jaarfeest meer informatie over de achtergrond en praktische details.

Meer gedetailleerde informatie over de organisatie van ieder jaarfeest vindt u in de nieuwsbrieven van uw leerkracht, de weekpost of via de mail van uw klasouder.

Michaëlsfeest: 29 september

achtergrond: Feest van de moed. De aartsengel Michaël verslaat de draak. Ook wel gekend als het verhaal van Sint Joris en de draak. Ook wij moeten op zoek gaan naar onze eigen moed om de koude wintertijd, die ons tegemoet komt te kunnen doorstaan. Oogstfeest. De overvloed van de zomer aan groenten, vruchten en graan wordt gevierd. De kleuters verzamelen herfstschatten, zoals mooie bladeren, eikels en kastanjes. De lagere schoolkinderen gaan verkleed als ridders en jonkvrouwen het bos in om hun eigen moed te beproeven. Zij werken samen aan moeilijke opdrachten om de draak te verslaan.

Praktisch: Dit feest wordt gevierd tijdens de schooluren. Aan ouders wordt gevraagd voor soep een (draken)brood te zorgen en soms ook om mee te helpen bij het klaarzetten en opruimen van de klassen. Let hiervoor op de aanwijzingen van uw klassenouder of leerkracht.

Sint-Maarten: 11 november

achtergrond: feest van de offerbereidheid en goedheid. Sint-Maarten gaf de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar. Eerste van de serie ‘lichtfeesten’. Met lantaarntjes, soms gemaakt van uitgeholde knollen of pompoenen, gaan de kinderen in het donker op pad. Het lichtje staat symbool voor de warmte in ons hart, wat wij moeten koesteren gedurende de koude wintertijd.

Praktisch: Dit feest wordt ‘s avonds gevierd (18u – 20u). De kinderen worden tussentijds opgevangen door de leerkrachten of kunnen even naar huis gaan en terug keren. Ouders maken (pompoen-)soep en geven brood mee. Aan ouders van kleuters wordt gevraagd om te helpen bij het klaarzetten van de kleuterklassen en mee te gaan als begeleiding. De kinderen van de lagere school maken met de leerkrachten de wandeling en eten soep op de speelplaats bij de vuurkorven, waarbij ook de ouders welkom zijn.

Aangezien 11 november altijd een officiële vrije dag is (wapenstilstand) wordt Sint-Maarten ervoor of erna gevierd.

1e advent: tussen 27 november en 3 december

achtergrond: Feest van de verwachting. De adventstijd begint vier zondagen voor kerstmis en hoort bij de serie lichtfeesten. Het zonlicht wordt steeds zwakker, de dagen worden korter en de nachten langer. Wij voelen ons steeds meer op onszelf teruggeworpen in deze wintertijd en moeten ons eigen innerlijke lichtje bewaken. Iedere zondag wordt er één kaarsje op de adventskrans meer aangestoken, totdat er vier branden. Op de eerste advent mogen de kleuters, de kinderen van klas 1 én de kinderen die nieuw zijn op school de adventsspiraal wandelen. Deze tuin van groene dennentakken staat symbool voor de weg die wij maken in ons innerlijk naar de kersttijd. De geboorte van het nieuwe licht en winterzonnewende. De kinderen steken een kaarsje aan in een appel met een gouden ster. Ondertussen wordt er zachtjes gezongen door de anderen.

Praktisch: dit feest wordt zonder ouders gevierd op de ochtend van eerste maandag die volgt na eerste advent. Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school aanwezig is om de sereniteit niet te doorbreken. De kinderen die de adventstuin mochten lopen krijgen hun appeltje met kaarsje meer naar huis. Tweede, derde (en soms vierde) advent wordt in de lagere school ook op maandagochtend gevierd. Meestal met zang en een verhaal. Op tijd aanwezig zijn is dan zeker ook belangrijk.

Sinterklaasfeest: 6 december

achtergrond: Feest van geven en ontvangen. Ook wel feest van de ‘heelmaker’ of de wegbereider van het Christuskind. Hij leert ons om één te worden met het kind in onszelf. De bisschop van Myra, de heilig Nicolaas deed veel goede daden. Hij maakte drie kinderen levend en gooide buidels goud naar binnen bij een arme man, als bruidsschat voor zijn dochters. Voor de jongere kinderen is dit een spannende tijd. Vol verwachting kijken ze uit naar de dag dat de Sint zal langs komen. De kinderen zetten aan het eind van de schooldag hun schoen of pantoffel in de klas. De volgende dag is er altijd een grote verrassing.

Praktisch: Dit feest wordt zonder ouders gevierd, maar er wordt wél hulp gevraagd voor de voorbereidingen. Let hier goed op de aanwijzingen van uw klassenouder of klasleerkracht!

Kerst/midwinterfeest: 25 december

achtergrond: Feest van het licht. Dit vieren we op het moment van de winterzonnewende. De zon is over haar diepste punt heen; vanaf nu wordt het weer lichter. De geboorte van het Christuskind in de kerstnacht verbeeldt het goddelijke licht, dat op aarde komt. Aangezien het kerstfeest in de kerstvakantie valt, wordt dit niet in de klas gevierd. Soms organiseert de klasleerkracht echter met de kinderen iets feestelijks. Dat kan een kerstontbijt zijn of het uitwisselen van zelfgemaakte geschenken in de hogere klassen. Ook mogen alle kinderen vanaf de de oudste kleuters komen kijken naar het kersspel. Dit wordt gespeeld door de leerkrachten.

Praktisch: Op donderdagavond voert het lerarencollege het kersspel op voor ouders en geïnteresseerden. Hiervoor is hulp gevraagd van ouders van enkele klassen om de catering te verzorgen. Op vrijdagochtend kijken de kinderen naar het kerstspel. Ook hiervoor is soms hulp gevraagd aan enkele ouders om mee te begeleiden. Let u op de mailcommunicatie van uw klassenouder of leerkracht.

Driekoningen: 6 januari

achtergrond: Feest van het einde van de twaalf heilige nachten. Op 6 januari wordt de aanbidding van het Christuskind herdacht door de drie koningen, of wijzen, uit het Oosten. Zij gaven het Kind goud, wierook en mirre. Deze gaven hebben allen een symbolische betekenis: Goud staat voor het inzicht in de goddelijke en geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en deugd en mirre voor de verbinding van de ziel met het eeuwige, onsterfelijke. Vaak wordt er met Driekoningen een Driekoningen taart gegeten, waarin een boon verstopt zit. Degene die hem vindt is de koning en mag verkleed gaan met mantel en kroon.

praktisch: Dit feest valt vaak in de kerstvakantie en wordt daarom slechts in enkele gevallen op school gevierd. Let op de aanwijzingen van uw klassenouder of leerkracht.

Lichtmis: 2 februari

achtergrond: Feest van het terugkerende zonlicht. Het laatste feest van de serie lichtfeesten. De dagen worden weer langer en binnen in de aarde bereidt het nieuwe leven zich voor om naar buiten te komen. De kleuters gaan met instrumenten de tuin in om de ‘wortelkindjes’ wakker te maken. De kaarsen die nog niet helemaal zijn opgebrand tijdens de donkere wintertijd, worden gebruikt om nieuwe kaarsen van te maken en op het water te laten varen in walnootdopjes.

Praktisch: Dit feest wordt tijdens schooluren gevierd, zonder ouders. Aan ouders wordt gevraagd om pannenkoeken te bakken en mee te geven.

Carnaval: 40 dagen voor Pasen

achtergrond: Feest van het los maken en verbinden. Tijdens carnaval, vlak voor de vastentijd krijgen wij de mogelijkheid om even uit onszelf te treden en ons als iemand anders voor te doen. Dit doen we meestal door ons te verkleden. Het is ook een feest van reiniging. Het biedt ons de mogelijkheid om onszelf en elkaar een spiegel voor te houden en een bewuster Ik-dragend mens te worden.

Praktisch: Dit feest wordt gevierd met de kinderen tijdens de schooluren. Soms wordt er hulp gevraagd van ouders. Let op de aanwijzingen van uw klassenouder of leerkracht.

Palmpasen: 1 week voor Pasen

achtergrond: Lentefeest. De kinderen versieren een Palmpasenstok met linten, uitgeblazen eieren, gedroogde vruchten en pindanootjes. Bovenop komt er een broodhaantje. Palmpasen valt een week voor Pasen. De oorsprong daarvan is voorchristelijk, maar het gebruiken van takken herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op school wordt er gevolksdanst en een rondgang gemaakt door de wijk, al zingend met de Palmpasenstokken.

praktisch: Dit feest wordt op school gevierd, tijdens de schooluren. Geruime tijd van tevoren brengen de kinderen een Palmpasenstok mee naar de klas. Soms wordt ook gevraagd om uitgeblazen eieren mee te geven. Vraag uw leerkracht naar de juiste vorm en afmetingen van de Palmpasenstok.

Ouders helpen bij het klaarzetten en opruimen van de klassen en soms ook bij het maken van de broodhaantjes. In de klas vindt er een koud buffet plaats voor de kinderen, gemaakt door ouders.

Bij de kleuters gaan de ouders mee op de wandeling met de Palmpasenstokken.

De klassenouder of leerkracht zal u vragen om iets klaar te maken voor het buffet of te komen helpen bij het klaarzetten en opruimen.

Pasen: 1e zondag na de 1e volle maan na 21 maart

achtergrond: Feest van de wedergeboorte. De natuur wordt wakker uit haar winterslaap, gesymboliseerd door de Christelijke invulling: de opstanding van Christus uit de dood. Er is verwachting, hoop, ontwikkeling, groei. Vaak worden er eieren gezocht. Het ei staat ook voor het mysterie van het ontstaan van nieuw leven.

praktisch: Dit feest wordt meestal niet op school gevierd, omdat het vaak in de Paasvakantie valt.

Hemelvaart: 40 dagen na Pasen

achtergrond: Christelijk feest waarbij wordt herdacht dat Christus zich voor de laatste keer toonde aan de apostelen en daarna naar de hemel opsteeg. Op deze dag wordt er vaak ‘dauw getrapt’. Men staat heel vroeg op, voordat de zon opkomt en maakt een wandeling door de natuur. Soms in stilte.

praktisch: Dit feest wordt niet op school gevierd. Het is een officiële feestdag.

Pinksteren: 10 dagen na hemelvaart

achtergrond: Pinksteren sluit aan bij Hemelvaart en Pasen. De bloei van de natuur is een belangrijk element, maar ook de christelijke gebeurtenis van het uitstorten van de Heilige Geest. Christelijke en voorchristelijke elementen zijn sterk met elkaar vermengd geraakt. Op school is dit vooral een feest voor de kleuters. Er wordt een pinksterbruid en bruidegom gekozen. De kleuters komen de oudere kinderen wakker maken om deel te nemen aan het ‘bruiloftsfeest’. Er worden geschenkjes aangeboden aan het bruidspaar en de kinderen van de lagere school dansen rond de meiboom.

Praktisch: de kinderen komen op deze dag in het wit gekleed naar school. Ze verzamelen van tevoren bloemblaadjes om over het bruidspaar te strooien. Het feest wordt gevierd tijdens de schooluren, zonder de ouders. Alleen de ouders van het ‘bruidspaar’ zijn aanwezig.

Sint Jan/midzomerfeest: 24 juni

achtergrond: Reinigingsfeest. Dit is het laatste jaarfeest voor de grote vakantie, het valt samen met de zomerzonnewende, vanaf nu worden de dagen weer korter. 24 juni is de naamdag van Johannes de Doper. Hij was een half jaar ouder dan Jezus Christus; hij doopte de mensen in de Jordaan om hen te reinigen van hun zonden. Sint Jan is een heel uitbundig feest. De natuur schenkt overvloed. De kinderen dragen een bloemenkrans en gaan picknicken, er worden liederen gezongen en soms springt men over het Sint Jansvuur. Een voorchristelijk reinigingsritueel.

Praktisch: Dit feest wordt na de schooluren gevierd (18u – 20 u). De kinderen worden opgevangen door de leerkrachten, voordat het feest begint of kunnen even naar huis gaan en later met hun ouders terug keren. Tijdens het feest wordt van ouders verwacht dat zij hun kinderen onder eigen toezicht hebben en een picknickmand meebrengen. Het is een echt familiefeest.

^Top