Pedagogisch project

Alle basisscholen van het steineronderwijs hebben samen hun pedagogisch project beschreven en geven hiermee enerzijds uitdrukking aan een gezamenlijk bewustzijn van dat wat hen verbindt en anderzijds verhoogt dit de herkenbaarheid van de steinerpedagogie voor actuele en toekomstige ouders. Ook binnen het ruimere onderwijslandschap wordt de eigenheid beter geschetst. Door deze tekst te onderschrijven geven ouders te kennen dat ze op de hoogte zijn van de funderende uitgangspunten van het onderwijsproject waarvoor ze kiezen. Dat betekent geenszins dat de ouders overal van dezelfde mening moeten zijn maar eerder dat ze respect hebben voor onze werkwijze. De volledige tekst van het “Pedagogisch Project” voor de basisscholen uit het steineronderwijs kunt u hier lezen.
Klik hieronder om het bestand te openen:

pededagogisch_project_basis_v201206


^Top