Evaluatie en zorg

Rapport en getuigschrift

De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, waarin wordt samengevat wat de leerlingen hebben gezien als lesstof en welke resultaten zijn behaald. Deze gegevens worden door de klasleerkracht verzameld op basis van observaties, gemaakte (huis-)taken en periodetoetsen.

Aan het einde van ieder schooljaar krijgen de leerlingen een zogenaamd getuigschrift mee. Dat is een kunstzinnig werk, een gedicht en tekening speciaal door de leerkracht voor de leerling gemaakt. De ouders krijgen een uitgebreide beschrijving van hun kind, waarin dieper wordt ingegaan over hoe de leerling zich heeft ontwikkeld gedurende het schooljaar. Dit biedt veel meer informatie dan een rapport met puntenlijsten en gaat in op de drie gebieden waarop wij met de kinderen werken: denken, voelen en willen.

Exra zorg en samenwerking met het CLB

Na het kerstrapport en het paasrapport vinden individuele gesprekken plaats met de ouders over de leervorderingen van hun kind.

Wanneer er meer zorg nodig is voor een leerling, kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen met de klasleerkracht of zorgcoördinator. Bij dit gesprek kan een individueel zorgplan worden opgesteld voor een leerling. Binnen de school werken we met remedial teachers en een kunstzinnig therapeute.

Wij werken samen met het CLB Pieter Breughel.


^Top