Hoofd, hart, handen

Evenwichtige ontwikkeling

In de lagere school werken we via de handen, het hart en het hoofd. We spreken het kind op deze manier in zijn geheel aan, zodat het zich harmonieus ontwikkelt. Dit doen we door niet enkel de nadruk te leggen op cognitieve vaardigheden, zoals leren rekenen, lezen en schrijven, maar vooral door de kinderen veel te laten ervaren en doen. We leren de kinderen rekenen door ritmisch te bewegen. Lezen leren ze door te tekenen, reciteren en te zelf gekende teksten op te schrijven. Door fijn motorische vaardigheden te oefenen ontwikkelen de kinderen de juiste schrijfmotoriek.

Lees verder bij periode-onderwijs


^Top