Middelbaar onderwijs

Wij zijn een vestiging van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen (MSV). Onze middelbare school is een ASO-school met het gangbare aanbod aan kennisvakken, maar met veel meer aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Ons doel blijft immers: opvoeden en onderwijzen in de drie belangrijke levensgebieden. Denken, voelen en willen. Hoofd, hart en handen.

Na het laatste jaar wordt een gehomologeerd diploma afgeleverd, waarmee men vele richtingen uit kan, inclusief de universiteit. Voor een overzicht van de vakken en de uren daaraan besteed, verwijzen we u naar de lessentabel. De leerplannen van onze middelbare school kunt u lezen op: http://www.steinerscholen.be/het-steineronderwijs/documentatie/

^Top

Inschrijvingsdagen: 15 maart en 19 maart van 8u30 tot 15u15 voor 1e leerjaar ASO

vanaf 24 april voor hogere leerjaren

vanaf 10 mei vrije inschrijvingen voor iedereen

Indien u graag een persoonljik informatief gesprek wilt, maak dan een afspraak via: lidewei@steinerschoolbrussel.be


mail naar: bart@steinerschoolbrussel.be