EERSTE GRAAD: klas 7 en 8

Leidmotief in deze jaren is: leren studeren.

De eerste graad van het middelbaar onderwijs rekenen we nog tot de middenbouw.

Het belangrijkste kenmerk daarvan is dat de algemene vakken nog altijd worden gegeven door die ene vaste leerkracht die de jongeren al eerder begeleidde en hen dus door en door kent. Vaak is dat de leerkracht die de klas al begeleidde vanaf de eerste klas van de lagere school. Dat maakt het makkelijker om de leerlingen vooruit te helpen in deze woelige leeftijd.

Ondertussen komen er meer en meer vakleerkrachten in de klas en begint het accent nu echt te verschuiven naar kennis en studiehouding.

De hoofdvakken worden aangeboden in periodes van telkens 3 weken. Op deze manier kunnen de leerlingen veel intensiever bezig zijn met de leerstof. Periodevakken die in de eerste graad aan bod komen zijn:

Nederlands
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Tuinbouw
 
Naast deze hoofdvakken, die telkens in de voormiddag worden gegeven van 8u30 tot 10u40 zijn er nog kunstzinnige- en ambachtelijke vakken, vreemde talen, lichamelijke opvoeding en oefenuren. Een voorbeeld van een lesrooster voor klas 7 en 8 vindt u hier.

Het sociale wordt echter niet vergeten en het kunstzinnige wordt nog altijd intensief beoefend. Op deze manier vormt de eerste graad een goede overgang tussen lagere school en bovenbouw.

In onze huidige eerstegraad werken wij samen met Art Basics for Children in Brussel-Schaarbeek. De leerlingen zijn daar één dag per week. Deze samenwerking biedt vele kansen voor de jongeren om hun horizon te verruimen. Bij Art Basics for Children (het ABC-huis) kunnen de leerkrachten en de leerlingen gebruik maken van de atelierruimtes en de expertise van de gidsen.

^Top