EERSTE GRAAD: klas 7 en 8

De eerste graad van het middelbaar onderwijs rekenen we nog tot de middenbouw. Het belangrijkste kenmerk daarvan is dat de algemene vakken nog altijd worden gegeven door die ene vaste leerkracht die de jongeren al eerder begeleidde en hen dus door en door kent. Vaak is dat de leerkracht die de klas al begeleidde vanaf de eerste klas van de lagere school. Dat maakt het makkelijker om de leerlingen vooruit te helpen in deze woelige leeftijd. Leidmotief in deze jaren is: leren studeren.

Ondertussen komen er meer en meer vakleerkrachten in de klas en begint het accent nu echt te verschuiven naar kennis en studiehouding. Het sociale wordt echter niet vergeten en het kunstzinnige wordt nog altijd intensief beoefend. Op deze manier vormt de eerste graad een goede overgang tussen lagere school en bovenbouw. Een voorbeeld van een lesrooster voor klas 7 en 8 vindt u hier.

In onze huidige eerstegraad werken wij samen met het ABC-huis. De leerlingen zijn daar één dag per week. Deze samenwerking biedt vele kansen voor de jongeren om hun horizon te verruimen. In het ABC-huis kunnen de leerkrachten en de leerlingen gebruik maken van de atelierruimtes en de expertise van de gidsen.


^Top