Lessentabel

In onze school kan je maar één enkele studierichting volgen, nl. de richting ‘Rudolf Steinerpedagogie’ binnen het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) die de volgende vakken omvat:

 

Klas 7

Klas 8

Klas 9

Klas 10

Klas 11

Klas 12

Cultuurbeschouwing

1

1

1

1

1

1

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Biologie (1)

1

1

1

1

1,5

1,5

Chemie (2)

1

1

1

1

1,5

1,5

Duits

1

1

1

Engels

2

2

2

2

2

2

Esthetica

1,5

1

1

1

Exploratie

1

2

1

1

Expressie (3)

4

3

3

2

3

3

Frans

3

3

3

3

3

3

Fysica (4)

1

2

1,5

1

1

1,5

Geschiedenis

2

2

1,5

1,5

2

1,5

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

2

2

Muzikale Opvoeding

2

2

2

2

1

2

Nederlands

5

5

4

4

4

4

Plastische Opvoeding

2

2

2,5

2,5

3

2

Wiskunde

5

5

4

4

4

4

Vakken worden vaak in periodes gegeven, waarbij je kan stellen dat één lesuur overeenstemt met één periode van 3 weken. 5 uur Nederlands betekent dus bijvoorbeeld : 4 periodes waarin gedurende 3 weken Nederlands als hoofdonderricht gegeven wordt (van 8u30 tot 10u30) en één oefenuur Nederlands dat het hele jaar wekelijks geprogrammeerd staat.

(1) vakbenaming in de 7e klas: natuurwetenschappen
(2) vakbenaming in de 7e en 8e klas: natuurwetenschappen
(3) vakinvulling: houtbewerking, handwerk, koperslaan, mandenvlechten, weven, sculptuur
(4) vakbenaming in de 7e en 8e klas: techniek

Naast deze door de overheid gesubsidieerde vakken, bieden we als Rudolf Steinerschool nog meer aan: individuele jaar- en eindwerken, jaarfeesten, koor en extra-murosprojecten worden als wezenlijke en verplichte activiteiten beschouwd en zo ook geëvalueerd.

Voor jaarfeesten die na de schooluren worden georganiseerd kan de school kiezen voor een vrijwillige aanwezigheid.

^Top