Periode-onderwijs

Kenmerkend in onze manier van les geven is dat we werken in periodes van 3 tot 4 weken. De leerlingen zijn tijdens deze periodes bezig met taal, rekenen of heemkunde in de lagere klassen (klas 1 t/m 3).

In de hogere klassen (klas 4 t/m 6) wordt heemkunde uitgesplitst naar vakken, zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, dierkunde, plantkunde, mineralogie en fysica. Op deze manier kunnen de leerlingen veel intensiever betrokken zijn bij de leerstof.

Deze hoofdvakken worden dagelijks in de voormiddag gegeven. In de namiddag zijn er vaklessen en oefenuren. De oefenuren dienen om de leerstof, die geleerd is tijdens de periodes taal en rekenen verder in te oefenen. Een voorbeeld van een lesrooster vindt u hier.

Lees verder bij jaarthema’s.


^Top