Peuterklassen

In onze peuterklasjes ontvangen wij kindjes van 2,5 tot 4 jaar.

Vaak is de peuterklas voor het jonge kind de eerste stap naar de buitenwereld zonder papa of mama.

Daarom is het belangrijk dat de overgang goed verzorgd wordt.

De peuterklassen zijn huiselijk en warm ingericht. Alles gebeurt immers in die klassen: spelen, eten, slapen,…

 

Ritme en herhaling

Ritme en herhaling zijn belangrijke elementen.

Zij geven een veilig gevoel en houvast.

De indeling van de dag is steeds hetzelfde, waarbij inspannen en ontspannen elkaar afwisselen. Het kind ademt mee met het gebeuren. Elke namiddag is er een rustmoment (behalve op woensdag).

Ook in het weekritme komen er terugkerende activiteiten (bv broodbakken, tekenen, …)

Het jaarritme wordt bepaald door de seizoenen en de jaarfeesten die wij bewust beleven.

 

De wereld ontdekken

Het kleine kind ontdekt de wereld via al zijn zintuigen. Dit wordt onder meer gestimuleerd door het kind natuurlijke materialen aan te bieden. Natuurlijke materialen zijn nog doortrokken van warmte en leven (bv hout, schapenwol, katoenen doeken,…) Het kind leert zo ook de ‘echte’ wereld ontdekken.

Ook het buitenspel is belangrijk. Het kind kan er experimenteren met steentjes, takjes, water, zand,…

 

Sociale vaardigheden

Peuters leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Dit is vaak een hele opdracht, daar jonge kinderen zichzelf vaak als het centrum van alles beschouwen. Delen lukt vaak nog niet.

Hier speelt de juf een belangrijke rol. Nabootsing is in deze periode erg belangrijk. Vanuit een permanente houding van eerbied en respect, worden die dingen gestimuleerd.

Juf laat dat bv zien door de popjes zorgvuldig aan te kleden en in hun bedje te leggen.

 

Een dag bij de peuters

8u20 – 8u35

Onthaal

Ouders brengen hun kind naar de klas. Vooraleer de kinderen daadwerkelijk de klas binnen komen, helpen zij hen om hun jasje en schoenen uit te doen en hun pantoffels aan te doen. Een toiletbezoekje is ook aangewezen.

 

8u35 – 9u25

Vrij spel + doelgerichte activiteit

Peuters leren door te spelen. Ze leren zich verbinden met de wereld.

Het speelgoed waar mee ze spelen, is uitnodigend en laat plaats

voor de eigen ontluikende fantasie.

 

Elke dag van de week staat een activiteit centraal (bv broodbakken, tekenen)

 

9u25 – 9u50

Ochtendkring

De klaskabouter wordt wakker gemaakt. Hij groet de kinderen één voor één en vertelt wat hij de voorbije nacht gedroomd heeft.

Er worden liedjes gezongen die in verband staan met het seizoen of het komend jaarfeest. Hierbij zijn de bewegingen die de juf maakt ook belangrijk. Zij nodigen de kinderen uit tot nabootsing en tot het innerlijk beleven.

Ook eenvoudige vingerversjes komen aan bod.

 

9u50 – 10u15

Bewegingsspel / ochtendspel/euritmie

Peuters zijn geen zittende wezentjes. Naast de spontane bewegingsmomenten die tijdens het vrij spel aan bod komen, zijn er ook georganiseerde bewegingsmomenten.

Tijdens het bewegingsspel kunnen peuters spelenderwijs experimenteren met allerhande materialen (zachte ballen, pittenzakjes, …), leren ze vaardigheden en beleven ze vreugde aan het bewegen.

Het ochtendspel is een bewegingsverhaal waar ook hier het jaarfeest of het seizoen centraal staat. Via fantasiebeelden, zang en versjes bewegen de kinderen in de klas.

Euritmie is een bewegingskunst, ontwikkeld door Rudolf Steiner.

 

10u15- 10u40

10 uurtje

Elke dag brengen de peuters een stuk fruit mee naar de klas. Het fruit eten we dan samen op (al dan niet verwerkt in een fruitsla, smoothie,…)

Op maandag zorgt een ouder (met beurtrol) voor een gezond verrassingstienuurtje of soep (afhankelijk van het seizoen).

We eten ook wekelijks brood wat we zelf kneden en bakken in de klas.

We drinken een kopje biologische kruidenthee of sap bij ons tienuurtje.

 

10u40 – 11u05

Persoonlijke hygiëne en gewoontevorming

Toilet bezoek – handjes wassen – jasjes en laarzen aandoen

Hier wordt de zelfstandigheid van het kind aangemoedigd.

 

11u05 – 11u30

Vrij spel in de tuin

De peuters en de kleuters hebben een eigen tuin waar ze dagelijks in kunnen spelen.

Het buitenspel is een belangrijk onderdeel van de dag. Kinderen doen er allerlei ervaringen op (natuur, seizoen,…)

 

11u30 – 12u 20

Persoonlijke hygiëne en gewoontevorming/ Verhaal /Overgang naar middagmaal

Bij de peuters worden eenvoudige verhaaltjes of bakersprookjes verteld. Peuters houden van herhaling. Er is herhaling in de verhaallijn, maar het verhaal zelf wordt ook heel vaak verteld.

 

12u20 -12u35

Middagmaal

De peuters brengen zelf een gezonde lunch mee (boterhammen, soep of een warme maaltijd naar keuze)

We eten allemaal samen aan tafel met de juf

 

13u30 –14u50 Rustmoment
14u50 –15u10

Afsluiten van de dag

 

^Top